Vaccinatiecentrum Reizigersgeneeskunde
Logo GD Vaccinaties

Op vakantie of op werkbezoek in het buitenland kan men in aanraking komen met ziekteverwekkers die in Nederland zelden of niet voorkomen. Het menselijk lichaam heeft in dat geval met grote waarschijnlijkheid geen of onvoldoende immuniteit tegen die ziekten. Het is door middel van vaccinaties mogelijk om die gewenste immuniteit op te bouwen.

Vaccineren is dus een manier om kunstmatig weerstand tegen ziekten op te bouwen. Hierdoor wordt besmettingsgevaar met deze ziekten gereduceerd tot voorkomen.
De twee belangrijkste manieren van vaccinatie zijn:

In Nederland zijn de meeste mensen reeds gevaccineerd tegen DTP (Difterie, Tetanus en Poliomyelitis) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). De afweerstoffen tegen DTP zijn tien jaar actief, na die tijd moet opnieuw gevaccineerd worden. Sommige mensen hebben ook afweerstoffen opgebouwd tegen Hepatitis A (geelzucht).

Via voedsel en drinkwater

Reizigersdiarree
Hepatitis A (besmettelijke geelzucht)
Buiktyfus
Cholera
Vossenlintworm / hondenlintworm (Echinococcose)

Via muggen

Gele koorts
Malaria
Dengue (knobbelkoorts)
Japanse encefalitis
West nile virus

Via seksueel contact / bloed-bloed contact

Seksueel overdraagbare aandoeningen
Aids
Hepatitis B
Hepatitis C

Via zoogdieren

Rabiës (Hondsdolheid)

Via teken

Tekenencefalitis (FSME, TBE, RSSE)
De ziekte van lyme

Overige infectieziekten

DTP (Difterie-Tetanus-Polio)
Tuberculose
Meningitis (hersenvliesontsteking)
Schistosomiasis (bilharzia)
Legionella (veteranenziekte)
Vogelpest

Reizigersdiarree

Infectieziekte  Top


Hepatitis A (besmettelijke geelzucht)
De vaccinatie kan op twee manieren geschieden:


Infectieziekte  Top


Buiktyfus
Afhankelijk van de bestemming, de reisduur, reisomstandigheden en persoonlijke omstandigheden verdient het aanbeveling u tegen buiktyfus te laten vaccineren.
Het vaccin (Eén injectie Typhim Vi ® of Typherix ®) beschermt vanaf twee weken na toediening gedurende drie jaar tegen darminfecties met salmonellabacteriën. Een serie van drie capsules (Vivotif ®) beschermt meestal gedurende één jaar.
Het tyfusvaccin geeft een bescherminggraad van 50 tot 70%.
Infectieziekte  Top


Cholera
De vaccinatie biedt slechts een geringe en kortdurende bescherming tegen cholera. Daarom is het medisch gezien niet nodig reizigers tegen cholera te vaccineren. Bovendien geeft vaccinatie veel bijwerkingen.
Deze vaccinatie wordt dus ook niet meer gegeven in Nederland. Er wordt volstaan met een getekende en officieel gestempelde verklaring "cholera not indicated". Een dergelijke verklaring is met name vereist voor personen die Afrika willen bezoeken (ten zuiden van de Sahara en ten noorden van de republiek Zuid-Afrika).
Infectieziekte  Top


Vossenlintworm / hondenlintworm (Echinococcose)

Infectieziekte  Top


Gele koorts
Vaccinatie (Arilvax ® of Stamaril ®) is zeer effectief, beschermt tien jaar en kent weinig bijwerkingen. Het gele koortsvaccin is een verzwakt virus en kan koorts als bijwerking hebben.
Mensen met een ei-allergie dienen dit te melden voor de vaccinatie. Het vaccin kan namelijk kleine hoeveelheden ei bevatten.
Het vaccin is voor een aantal tropische landen verplicht. Bij reizen naar een aantal Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen (o.a. Suriname) wordt dit aanbevolen.
In weer andere landen moet u een vaccinatiebewijs tonen als u uit een gebied komt waar gele koorts heerst (alle landen rond de evenaar).
Alleen erkende vaccinatiecentra mogen het gele koorts vaccin toedienen.
Infectieziekte  Top


Malaria
Er bestaat nog geen vaccinatie tegen malaria.
Infectieziekte  Top


Dengue (knobbelkoorts)
Er bestaat nog geen vaccinatie tegen dengue.
Infectieziekte  Top


Japanse encefalitis
Vaccinatie tegen Japanse encefalitis mag gegeven worden vanaf een leeftijd van 1 jaar en wordt geadviseerd voor mensen die beroepshalve (landbouwdeskundigen, biologen etc.) langer dan een maand verblijven in een gebied met veel Japanse encefalitis. Reizigers die langer dan zes maanden in een dergelijk gebied verblijven komen ook in aanmerking voor deze vaccinatie.
De vaccinatie kent soms bijwerkingen. De werking van het vaccin is 3 jaar na de eerste 3 vaccinaties
Infectieziekte  Top


West nile virus
Er bestaat nog geen vaccinatie tegen het west nile virus.
Infectieziekte  Top


Seksueel overdraagbare aandoeningen
Er bestaat nog geen vaccinatie tegen soa´s.
Infectieziekte  Top


Aids
Er bestaat nog geen vaccinatie tegen Aids.
Infectieziekte  Top


Hepatitis B
Als u langere tijd in een risicogebied verblijft of een risicovolle leeftijd heeft wordt vaccinatie tegen hepatitis B aanbevolen.
(Engerix® of HBVax®). Na een serie van 3 vaccinaties en na bloedonderzoek waarbij aangetoond is dat er een goede respons is geweest op het vaccin, gaat men in de meeste gevallen uit van een levenslange bescherming.
Infectieziekte  Top


Hepatitis C
Er bestaat nog geen vaccinatie tegen hepatitis C.
Infectieziekte  Top


Rabiës (Hondsdolheid)
Vaccinatie dient overwogen te worden in bijzondere risicogevallen.
Een serie van 3 vaccinaties geeft basisbescherming gedurende 3 jaar. U moet zich na een verdachte (honden)beet weer laten inenten ook als u al eerder bent gevaccineerd. Men kan in dat geval echter volstaan met 2 of 3 injecties in plaats van een hele serie van 7 injecties gecombineerd met immunoglobuline.
Infectieziekte  Top


Tekenencefalitis (FSME, TBE, RSSE)
In sommige gevallen is een vaccinatie vooraf in Nederland mogelijk. Dit vooral bij reizen naar gebieden in de voormalige Sovjetunie of bij frequente reizen naar Zuid Duitsland, Oostenrijk en dergelijke om daar te wandelen.
Eén vaccinatie (FSMEimmun®) beschermt 1 jaar tegen het virus. Een serie van drie vaccinaties geeft bescherming gedurende drie jaar.
Infectieziekte  Top


De ziekte van lyme
Er bestaat geen vaccinatie om de ziekte van Lyme te voorkomen.
Infectieziekte  Top


DTP (Difterie-Tetanus-Polio)
Deze vaccinatie is aan de meeste mensen die na 1950 geboren zijn op de kinderleeftijd gegeven (als DKTP) via het Rijksvaccinatieprogramma.
Voor een DTP vaccinatie wordt een beschermingsduur van 10 jaar aangehouden. Voorwaarde is wel dat u ooit in uw leven een serie van 3 vaccinaties tegen DTP hebt gehad. Wanneer de DTP vaccinatie langer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden, moet u, afhankelijk van uw reisbestemming, een herhalingsvaccinatie halen.
Infectieziekte  Top


Tuberculose
Of iemand in aanmerking komt voor vaccinatie tegen tuberculose is afhankelijk van de reisbestemming, reisduur en de mate waarin contact plaatsvindt met de locale bevolking.
Voorafgaand aan het geven van een vaccinatie en na de reis wordt een Mantoux-controle (huidtest) uitgevoerd.
Het Bacillus Calmette Guérin (BCG) vaccin heeft een beschermingsgraad van 75-80% en is levenslang geldig. Het vaccin dient 6 weken voor vertrek gegeven te worden. Na vaccinatie met het BCG vaccin dient 4 weken gewacht te worden voordat een ander "dood-virus"-vaccin gegeven kan worden (bv. het gele koortsvaccin of orale buiktyfusvaccin).
Infectieziekte  Top


Meningitis (hersenvliesontsteking)
Reizigers die gedurende langere tijd in nauw contact (openbaar vervoer, beroepsmatige contacten en/of low budgetovernachtingen) komen met de lokale bevolking in gebieden waar Meningitis heerst, worden geadviseerd zich te laten vaccineren met het ACW135Y vaccin. Voor pelgrims naar Mekka is deze vaccinatie verplicht.

Alleen tegen de typen A, C, W135 en Y bestaan vaccinaties.
Op dit moment wordt aanbevolen om mensen die in aanmerking komen voor vaccinatie, met het vaccin tegen de typen A, C, W135 en Y te vaccineren. Eén Mencevax®-injectie beschermt gedurende 3 jaar.
Omdat in Nederland type C in toenemende mate voorkomt, worden sinds 2002 alle kinderen vanaf 2 maanden na de geboorte met een langwerkend vaccin gevaccineerd.
Kinderen boven de 2 jaar die tegen meningitis C zijn gevaccineerd, krijgen in sommige gevallen tevens het ACWY vaccin.
Infectieziekte  Top


Schistosomiasis (bilharzia)
Er bestaat nog geen vaccinatie tegen schistosomiasis.
Infectieziekte  Top


Legionella (veteranenziekte)
Er bestaat nog geen vaccinatie tegen Legionella.
Infectieziekte  Top


Vogelpest

Infectieziekte  Top