Vaccinatiecentrum Reizigersgeneeskunde
Logo GD Introductie

Disclaimer

De door Vaccinatiecentrum Reizigersgeneeskunde verstrekte informatie die op deze website weergegeven wordt, is ontleend aan bronnen die op moment van opstellen betrouwbaar zijn geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Vaccinatiecentrum Reizigersgeneeskunde sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site en de informatie die op deze site wordt weergegeven of met de eventuele onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Vaccinatiecentrum Reizigersgeneeskunde aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Vaccinatiecentrum Reizigersgeneeskunde worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Vaccinatiecentrum Reizigersgeneeskunde.

Vaccinatiecentrum Reizigersgeneeskunde aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van de op deze website weergegeven informatie door de lezers worden genomen.

Afnemer van de informatie is in eigen persoon zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Afnemer mag de informatie weergegeven op de website van Vaccinatiecentrum Reizigersgeneeskunde niet zonder toestemming overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

Terug